Huurders en organisatie

Op deze pagina vindt u als u op het kopje organisatie klikt een onderliggend menu met diverse verwijzingen en informatie van enkele van onze huurders.

Ook vindt u hier meerdere instanties en activiteiten gericht op onze doelgroep de 55+ers van Stratum.